SYLVET

“ปัญหาสุขภาพในช่องปากของสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง และมีผล กระทบต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง SYLVET จึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยและมิตรต่อสัตว์เลี้ยงที่แสนรัก”

สเปรย์ช่องปากของ SYLVET สามารถเปลี่ยนจากสารละลายใสเป็นเจลภายในช่องปากเมื่อทำปฏิกิริยากับไอออนในน้ำลาย ณ อุณหภูมิ ในช่องปากสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งสามารถยึดติดกับเยื่อเมือกในช่องปาก ทำให้สารสำคัญภายในสเปรย์สามารถออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง คุณสมบัติของสเปรย์สูตรพิเศษของ SYLVET ที่ตอบสนองต่อทั้งอุณหภูมิและไอออนในช่องปากทำให้สามารถเปลี่ยนจากสารละลายเป็นเจลในช่องปาก เพื่อความเฉพาะเจาะจงในการใช้มากยิ่งขึ้น ทำให้ สามารถสเปรย์ได้ทั่วช่องปากและเคลือบในช่องปากได้อย่างทั่วถึง

  • Zinc ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในช่องปาก โดยจากการทดสอบพบว่า การใช้ Zinc ร่วมกับ Gallic acid นั้นมีฤทธิ์ส่งเสริมกันในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้ดียิ่งขึ้น
  • Gallic acid ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดคราบพลาคในช่องปาก โดยไม่ทำลายจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ตัวอื่นๆ และยังสามารถบรรเทาอาการอักเสบและต่อต้านสารอนุมูลอิสระภายในช่องปาก
  • Hesperidin Methyl Chalcone สารสกัดจากเปลือกส้ม ต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในช่องปาก
  • Bisabolol ลดการระคายเคือง และบรรเทาอาการอักเสบ

Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray

การใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray เป็นประจำช่วยลดแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคฟันผุ ปริทันต์ และแบคทีเรียฉวยโอกาสในช่องปากของสัตว์เลี้ยงให้มีสัดส่วนที่ลดลง และช่วยให้แบคทีเรียประจำถิ่นมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น*

*ผลการศึกษาของผลิตภัณฑ์ต่อการส่งเสริมสุขภาวะช่องปากในแมวโดยกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอันดับต้น ๆ ทางสัตวแพทย์ ดังนี้

เอกสารอ้างอิง: Influence of Gallic acid-containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats – A Pilot Study. Veterinary Sciences, 9(7), 313.

เรื่องราวของ SYLVET

SYLVET ห่วงใยในสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ ซึ่งมักประสบปัญหาสุขภาพช่องปากอันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของสัตว์เลี้ยงที่แสนรัก SYLVET จึงตั้งเป้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากของสัตว์เลี้ยงที่รักผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกที่ทาง SYLVET ได้พัฒนาขึ้นคือผลิตภัณฑ์ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray คือผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากน้องหมาและน้องแมวโดยการใช้เทคโนโลยีสเปรย์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิในช่องปากน้องหมาและน้องแมวโดยเมื่อสเปรย์ฉีดพ่นเข้าไปในปากจะปรับเปลี่ยนสภาพเมื่อเจอกับอุณหภูมิในช่องปากของน้องหมาและน้องแมว โดยสเปรย์จะเปลี่ยนเป็นลักษณะเจลแข็งที่จะช่วยให้สารออกฤทธิ์กำจัดกลิ่นปากและฆ่าเชื้อก่อโรคในสเปรย์สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างยาวนาน ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดที่ช่วยลดคราบพลัค และลดปริมาณเชื้อก่อโรคโดยไม่กระทบต่อจุลินทรีย์ท้องถิ่นในช่องปากที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปาก

ผลงานวิจัยของ SYLVET

การศึกษาการป้องกันการก่อตัวของไบโอฟิล์มในช่องปาก โดยการจำลองการก่อตัวของไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุ S. mutans พบว่า Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray สามารถลดปริมาณการก่อตัวของไบโอฟิล์มในช่องปากของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุ S. mutans ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray

การศึกษาฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระพบว่าสาร Gallic acid ใน Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดคราบพลาคในช่องปาก โดยไม่ทำลายจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ตัวอื่น ๆ และยังสามารถบรรเทาอาการอักเสบและต่อต้านสารอนุมูลอิสระภายในช่องปาก

การศึกษาผลของ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ต่อค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (Gingival Index) ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) และ ค่าดัชนีหินน้ำลาย (Calculus index) พบว่า ณ สัปดาห์ที่ 6 หลังการใช้

  • ค่าดัชนีค่าเหงือกอักเสบของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมากในกลุ่มที่ได้รับสเปรย์ช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัดที่ดีขึ้น
  • ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มน้ำยาบ้วนปาก คิดเป็นร้อยละ 75 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัด ในขณะที่แมวกลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีฟันที่ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น
  • ค่าดัชนีหินน้ำลายของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสเปรย์ช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัด

จากผลศึกษาสรุปได้ว่า ค่าดัชนีค่าเหงือกอักเสบ ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ และค่าดัชนีหินน้ำลายลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray

การศึกษาผลของ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ต่อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) พบว่า ณ สัปดาห์ที่ 6 Planctomycete และ Verrucomicrobia ที่เป็นเชื้อก่อโรคทางช่องปากในสัตว์เลี้ยงถูกกำจัดหมดสิ้นในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ในขณะที่แมวกลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีการเพิ่มขึ้นของเชื้อกลุ่มไม่ดีคือ proteobacterial

นอกจากนี้พบว่าการใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์ Moraxella-related จัดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก และลดปริมาณเชื้อจุลชีพสายพันธุ์ Sebaldella มีความสัมพันธ์กับโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อชีวิตในมนุษย์ อีกทั้งพบว่าการใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ไม่พบผลกระทบต่่อจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของสัตว์เลี้ยง

เอกสารอ้างอิง: Influence of Gallic acid-containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats – A Pilot Study. Veterinary Sciences, 9(7), 313.

ติดต่อเรา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่: บริษัท ออร์แกนิก ไวต้า จำกัด 292 หมู่ที่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์: 0994956868

อีเมลล์: [email protected]